Excel Ręczne i automatyczne zawijanie tekstu w komórce

Domyślnie cały tekst wprowadzony w pojedynczej komórce arkusza kalkulacyjnego jest wyświetlany w jednej linii. To bardzo ogranicza czytelność na przykład dłuższych opisów zastosowanych formuł. Chcąc umieścić w jednej komórce kilka wierszy tekstu, możemy już podczas jego wprowadzania umieścić w nim niedrukowane znaki łamania. W tym celu, wpisując tekst, wstawmy zamiast spacji między wybranymi wyrazami tzw. miękki enter, wciskając jednocześnie klawisze [Shift]+[Enter], Po wstawieniu tego znaku przejdziemy do nowej linii tekstu, pozostając w tej samej komórce. Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę linii utworzonych w ten sposób, ale zwróćmy uwagę, że kiedy zmienimy rozmiar komórki, tekst może stać się nieczytelny, a powierzchnia będzie wykorzystana w nieoptymalny sposób.

Ze wspomnianego powodu »miękki enter« najlepiej umieszczajmy tylko między kolejnymi akapitami tekstu w komórce. Zamiast wskazywać ręcznie miejsca podziału wszystkich wierszy, pozwólmy programowi zawijać je automatycznie. Zaznaczmy kolumnę z tekstem i wciśnijmy klawisze [Ctrl]+[i], żeby wywołać okno „Formatowanie komórek«. Przejdźmy na kartę „Wyrównanie®, zaznaczmy pole „Zawijaj tekst« i kliknijmy przycisk »OK«. Od teraz Excel będzie automatycznie zawijał tekst, uwzględniając szerokość komórki.

Outlook Automatyczne pobieranie nowych wiadomości

Możemy samodzielnie ustalić, jak często Outlook będzie sprawdzał, czy na serwerze poczty elektronicznej nie czekają nowe wiadomości. Oprócz tego możemy w dowolnej chwili wymusić sprawdzenie poczty – w tym celu wciśnijmy klawisz [Fg] lub przejdźmy na kartę »Wysyłanie/Odbieranie« i wydajmy polecenie „Wyślij/Odbierz dla wszystkich folderów«. Chcąc zaplanować automatyczne odbieranie w regularnych odstępach czasu, przejdźmy na kartę »Plik« i otwórzmy okno »Opcje«. Kliknijmy przycisk „Zaawansowane® na liście po lewej stronie okna, po czym przewińmy okno do sekcji „Wysyłanie i odbieranie« i kliknijmy przycisk »Wyślij/Od-bierz«. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczmy odpowiednią grupę kont, po czym w sekcji „Ustawienie dla grupy« zaznaczmy pole „Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co« i wprowadźmy długość interwału czasowego w minutach. To czas, co jaki Outlook będzie aktualizował naszą skrzynkę odbiorczą. Domyślnie poczta jest sprawdzana co pół godziny dla wszystkich kont.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Świat informacji

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Tabletki, które wzmocnią naczynia krwionośne

Wzmacnianie naczyń krwionośnych to bardzo ważny proces dla poprawy własnego zdrowia. Niest…