Obecnie tłumaczenia potrzebne są w każdej dziedzinie życia oraz są również ważną częścią działalności wielu firm. W przypadku większości tłumaczy nie ma szczególnych wymogów prawnych związanych z założeniem i rejestracja swojej działalności. Przepisy szczegółowo regulują jedynie pracę tłumaczy przysięgłych.

Czym zajmuje się biuro tłumaczeń przysięgłych?

Biuro to nie różni się bardzo o standardowych biur tłumaczeń. Większość z nich ma swoje strony internetowe, na których bez znajdziemy specyfikację ich działalności, jak np. https://tlumaczenia.krakow.pl/. Podstawową cechą różniącą tłumaczy przysięgłych od tych nie posiadających specjalnych uprawnień, jest możliwość wykonywania nie tylko tłumaczeń zwykłych, ale również tych w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych, procesowych, czy dokumentów urzędowych.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca obywatelem Polski lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osoba ta nie może być karana za żaden rodzaj przestępstwa. Podstawą dla tłumacza jest oczywiście doskonała znajomość języka polskiego oraz ukończenie studiów wyższych. Otrzymanie tytułu tłumacza przysięgłego następuje po pozytywnym zdaniu egzaminu na szczeblu państwowym, co skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

Jak założyć działalność tłumacza?

Założenie działalność gospodarczej w tym przypadku nie różni znacznie się od standardowego zakładania firmy. Należy na początek wybrać odpowiednią formę działalności (jednoosobowa działalność, czy spółka), zgłosić to odpowiednio do CEIDG lub KRS oraz do ZUS. Warto dobrze dobrać formę opodatkowania działalności oraz zdecydować o możliwości rozliczania podatku VAT. Należy nie zapominać o odpowiedniej lokalizacji biura (może to być nawet własne mieszkanie) i promocji swojego biznesu.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Świat wiedzy

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Sprzęt okulistyczny – najpopularniejsze rodzaje

Sprzęty okulistyczne dzielą się na różnorodne rodzaje. W okulistyce oraz optometrii korzys…